Kurzy pro děti

Kurzy malování a kreslení pro děti 

 

Všeobecné kurzy malování a kreslení jsou vhodné pro děti od 3 do 18 let. Všeobecné proto, že kurz není zaměřený pouze na jednu techniku, ale děti si vyzkouší všechny základní a některé pokročilé techniky kresby a malby. Pro děti do 3 let jsme připravili kurz tvoření maminek s dětmi za účelem prohlubování jemné motoriky dětí, vnímání barev a jejich přirozený vývoj. (Pro studenty připravující se na talentové zkoušky a děti, které se chtějí zabývat pouze vybranou technikou malby či kresby jsou určeny specializované kurzy – viz níže). Kurzy malování a kreslení pro děti musí být hlavně o legraci a barvách. A to my dobře víme, takže lekce jsou plné úsměvů a těšení se na další lekci. Ve výuce využíváme principy Montessori.

V našich kurzech se děti naučí hlavně malovat a kreslit, ale získají i podstatné informace o výtvarném umění. Děti se v kurzech také seznámí s různými uměleckými směry a obrazy, které do uměleckých směrů patří. V kurzu se děti učí vnímat barvy, porozumět podstatě perspektivy, hře světla a stínů či správné kompozici. Děti jsou velmi individuální osobnosti, proto připravujeme témata dle potřeb každého dítěte s přihlédnutím k věku, předešlým malířským zkušenostem, a bereme na vědomí hlavně to, co díte opravdu chce tvořit a jaká je jeho cesta ve výtvarném umění. Věříme, že každé dítě je umělecká bytost, která jen musí mít možnost získat prostor a projevit se.

„Náš největší cíl je, aby se děti na lekci těšily, lekce je bavila a rozvíjela jejich osobnost.“

Podstatou kurzu je naučit děti dívat se kolem sebe a umět zachytit přírodu, předměty, lidi či zvířata kolem nás. Rozvíjíme také dětskou fantazii a témata dětem blízká. Malujeme totemy, mandaly, jeskynní malby, pohyb vesmíru, návrhářské modely, experimentální malbu atd. Chceme také v dětech podporovat tvořivost a sebeprojevení, proto jsou do lekcí zařazena také témata, která rozvíjejí jejich abstraktní myšlení a umožní dětem získat více výtvarných poznatků a především hlubších prožitků ze sebe samých.

Naučíme se používat:

 • tužku
 • uhel
 • rudku
 • pastelky
 • fixy
 • tuš
 • akryl
 • akvarel
 • temperu
 • suchý pastel
 • mastný pastel
 • grafický štetec

Naučíme se malovat:

 • zátiší
 • portrét
 • figurální kresbu
 • krajinomalbu
 • autoportrét
 • komiks
 • koláž
 • kresbu dle textu
 • kresbu architektury
 • abstrakci
 • fantazijní malbu
 • znázornění pohybu

Naučíme se chápat:

 • Surrealismus
 • Kubismus
 • Fauvismus
 • Dadaismus
 • Pointilismus
 • Impresionismus
 • Realismus
 • Symbolismus
 • Manýrismus
 • Land art
 • Klasicismus
 • Pop art

INDIVIDUÁLNÍ KURZY PRO DĚTI

Individuální kurzy se konají 1x – 3x týdně (90 min) a  konkrétní časy a termíny jsou na dohodě. Vždy se Vám snažíme co nejvíce vyjít vstříc s přihlédnutím na naše volné kapacity. Individuální lekce se konají formou domácí výuky nebo na naší pobočce ve Velkých Přílepech (Praha západ). V individuálních lekcích si účastníci kurzu zajišťují výtvarné pomůcky sami. Budeme však používat základní pomůcky, které většina dětí má přirozeně doma (tužky, pastelky, temperové a vodové barvy, štětce, pastely atd.) Pokud jsou potřeba v lekcích další pomůcky, pořídí tyto pomůcky účastník kurzu (či rodiče) na základě konzultace s lektorem.

SKUPINOVÉ KURZY PRO DĚTI

Skupinové kurzy probíhají ve výtvarných prostorech v Praze a konají se 1 x týdně (90 min).Veškeré pomůcky jsou k dispozici v ceně. Vypsané kurzy na rok 2020 jsou uvedeny níže.

 


Malba a kresba pro děti

 • úterý 14:30 – 16:00
 • úterý 16:30 – 18:00

 


Malba a kresba pro maminky s dětmi

 • středa 10:00 – 11:30

SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO DĚTI

Pro děti, které se chtějí děti věnovat pouze jedné výtvarné technice nebo se připravit na talentové zkoušky uměleckých škol, jsou připraveny specializované kurzy.

Kurz akvarelové ilustrace

V kurzu se děti naučí používat techniku akvarel a tvořit knižní a tiskové ilustrace. Budeme si také hrát s barvami, naučíme se lavírovat a ukážeme si postupy při tvoření grafiky v ilustrátorství.

Kurz přípravy na talentovky

Tento intenzivní kurz je zaměřen na studenty, kteří chtějí uspět v teoretických i praktických zkouškách na základní, střední a vysoké umělecké školy. Naučíme vás efektivně používat výtvarné techniky a teoretickou znalost dějin umění.

Kurz akrylové malby

V kurzu akrylové malby se naučíme míchat barvy, porozumět základním principům akrylové malby, budeme malovat s výběrem různorodých témat dle fantazie a s inspirací slavných malířů naší historie.

Kurz experimentálního tvoření

Kurz je připravený pro všechny děti, které mají chuť objevovat a zkoušet nové techniky! Budeme vyrábět vlastní loga, malovat na vodní hladinu, ukážeme si způsoby uměleckého sprejerství či vytvářet dech beroucí frotáže. Zkrátka lekce plné nových technik a dětí v úžasu z tvorby.

Kurz suchého pastelu

Tento hravý kurz je mezi našimi dětmi velmi populární, jelikož se při tvorbě využívají ruce ke stínování. Děti si tak užijí malování všemi smysly a naučí se využívat pastel pro své vize.

Kurz komiksové tvorby

Milují Vaše děti komiksy? Pak je tento kurz určený přesně pro ně. Naučíme se graficky zpracovat vlastní komiksové vize s doplněním různých výtvarných technik. Budeme se inspirovat slavnými komiksovými kreslíři a vytvoříme si vlastní komiksový seriál v listinné podobě.

barevnemalovani@seznam.cz

Designed By oskarcoric.cz

+420 722 032 765