Kurzy pro děti

Kurz malby a kresby pro děti 

 

Všeobecné kurzy malování a kreslení jsou vhodné pro děti od 3 do 18 let. Všeobecné proto, že kurz není zaměřený pouze na jednu techniku, ale děti si vyzkouší všechny základní a některé pokročilé techniky kresby a malby. Pro děti do 3 let jsme připravili kurz tvoření maminek s dětmi za účelem prohlubování jemné motoriky dětí, vnímání barev a jejich přirozený vývoj. (Pro studenty připravující se na talentové zkoušky a děti, které se chtějí zabývat pouze vybranou technikou malby či kresby jsou určeny specializované kurzy – viz níže). Kurzy malování a kreslení pro děti musí být hlavně o legraci a barvách. A to my dobře víme, takže lekce jsou plné úsměvů a těšení se na další lekci. Ve výuce využíváme principy Montessori.

V našich kurzech se děti naučí hlavně malovat a kreslit, ale získají i podstatné informace o výtvarném umění. Děti se v kurzech také seznámí s různými uměleckými směry a obrazy, které do uměleckých směrů patří. V kurzu se děti učí vnímat barvy, porozumět podstatě perspektivy, hře světla a stínů či správné kompozici. Děti jsou velmi individuální osobnosti, proto připravujeme témata dle potřeb každého dítěte s přihlédnutím k věku, předešlým malířským zkušenostem, a bereme na vědomí hlavně to, co díte opravdu chce tvořit a jaká je jeho cesta ve výtvarném umění. Věříme, že každé dítě je umělecká bytost, která jen musí mít možnost získat prostor a projevit se.

„Náš největší cíl je, aby se děti na lekci těšily, lekce je bavila a rozvíjela jejich osobnost.“

Podstatou kurzu je naučit děti dívat se kolem sebe a umět zachytit přírodu, předměty, lidi či zvířata kolem nás. Rozvíjíme také dětskou fantazii a témata dětem blízká. Malujeme totemy, mandaly, jeskynní malby, pohyb vesmíru, návrhářské modely, experimentální malbu atd. Chceme také v dětech podporovat tvořivost a sebeprojevení, proto jsou do lekcí zařazena také témata, která rozvíjejí jejich abstraktní myšlení a umožní dětem získat více výtvarných poznatků a především hlubších prožitků ze sebe samých.

Naučíme se používat:

 • tužku
 • uhel
 • rudku
 • pastelky
 • fixy
 • tuš
 • akryl
 • akvarel
 • temperu
 • suchý pastel
 • mastný pastel
 • grafický štetec

Naučíme se malovat:

 • zátiší
 • portrét
 • figurální kresbu
 • krajinomalbu
 • autoportrét
 • komiks
 • koláž
 • kresbu dle textu
 • kresbu architektury
 • abstrakci
 • fantazijní malbu
 • znázornění pohybu

Naučíme se chápat:

 • Surrealismus
 • Kubismus
 • Fauvismus
 • Dadaismus
 • Pointilismus
 • Impresionismus
 • Realismus
 • Symbolismus
 • Manýrismus
 • Land art
 • Klasicismus
 • Pop art

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Individuální kurzy se konají 1x – 3x týdně (90 min) a  konkrétní časy a termíny jsou na dohodě. Vždy se Vám snažíme co nejvíce vyjít vstříc s přihlédnutím na naše volné kapacity. Individuální lekce se konají formou domácí výuky, v ateliéru Praha Davona nebo na naší pobočce ve Velkých Přílepech (Praha západ). V individuálních lekcích si účastníci kurzu zajišťují výtvarné pomůcky sami. Budeme však používat základní pomůcky, které většina dětí má přirozeně doma (tužky, pastelky, temperové a vodové barvy, štětce, pastely atd.) Pokud jsou potřeba v lekcích další pomůcky, pořídí tyto pomůcky účastník kurzu (či rodiče) na základě konzultace s lektorem.

SKUPINOVÁ VÝUKA

Skupinové kurzy probíhají ve výtvarných prostorech ateliéru Praha Davona a konají se 1 x týdně (90 min).Veškeré pomůcky jsou k dispozici v ceně. Vypsané kurzy jsou uvedeny níže.

 


Malba a kresba pro děti

 • úterý 14:30 – 16:00
 • úterý 16:30 – 18:00

 


Malba a kresba pro maminky s dětmi

 • středa 10:00 – 11:30

DALŠÍ SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO DĚTI

Pro děti, které se chtějí děti věnovat pouze jedné výtvarné technice nebo se připravit na talentové zkoušky uměleckých škol, jsou připraveny specializované kurzy.

Kurz akvarelové ilustrace

V kurzu se děti naučí používat techniku akvarel a tvořit knižní a tiskové ilustrace. Budeme si také hrát s barvami, naučíme se lavírovat a ukážeme si postupy při tvoření grafiky v ilustrátorství.

Kurz přípravy na talentovky

Tento intenzivní kurz je zaměřen na studenty, kteří chtějí uspět v teoretických i praktických zkouškách na základní, střední a vysoké umělecké školy. Naučíme vás efektivně používat výtvarné techniky a teoretickou znalost dějin umění.

Kurz akrylové malby

V kurzu akrylové malby se naučíme míchat barvy, porozumět základním principům akrylové malby, budeme malovat s výběrem různorodých témat dle fantazie a s inspirací slavných malířů naší historie.

Kurz experimentálního tvoření

Kurz je připravený pro všechny děti, které mají chuť objevovat a zkoušet nové techniky! Budeme vyrábět vlastní loga, malovat na vodní hladinu, ukážeme si způsoby uměleckého sprejerství či vytvářet dech beroucí frotáže. Zkrátka lekce plné nových technik a dětí v úžasu z tvorby.

Kurz suchého pastelu

Tento hravý kurz je mezi našimi dětmi velmi populární, jelikož se při tvorbě využívají ruce ke stínování. Děti si tak užijí malování všemi smysly a naučí se využívat pastel pro své vize.

Kurz komiksové tvorby

Milují Vaše děti komiksy? Pak je tento kurz určený přesně pro ně. Naučíme se graficky zpracovat vlastní komiksové vize s doplněním různých výtvarných technik. Budeme se inspirovat slavnými komiksovými kreslíři a vytvoříme si vlastní komiksový seriál v listinné podobě.

barevnemalovani@seznam.cz

Designed By oskarcoric.cz

+420 722 032 765