Kurzy

V ateliéru Barevné Malování pořádáme kurzy pro děti, dospělé, seniory a maminky s dětmi. Kurz obsahuje 19 lekcí, ty probíhají 1x týdně a trvají 90 minut.

Naše kurzy je možné absolvovat jako individuální kurz pro 1 účastníka, 2 účastníky nebo 3 a více účastníků.

Například dětskou lekci může navštěvovat více dětí (sourozenci, kamarádi atd). Pokud je více účastníků, nemusejí být ze stejné skupiny, ale je možné spojit 2 kurzy dohromady. Je tak možné spojit kurz pro děti s kurzem pro seniory. V praxi to bude vypadat tak, že kurz bude např. navštěvovat babička se svým vnoučkem. Pro oba bude přichystaný jiný program podle zájmu a schopností každého účastníka.

Naši lektoři mají za sebou vysoké výtvarné školy i plno zkušeností jak s prácí s dětmi, tak dospělými, proto není problém, aby se v jedné lekci lektor věnoval dětskému účastníkovi i dospělému.

Naše kurzy může navštěvovat úplný začátečník i pokročilý malíř. Vzhledem k individuálnímu zaměření kurzů s nízkým počtem účastníků se můžeme věnovat pečlivě každému účastníkovi kurzu a efektivně zlepšovat jeho malířské schopnosti.

V kurzu malování a kreslení se naučíme malovat a kreslit:

 • zátiší
 • portrét
 • figurální kresbu
 • krajinomalbu
 • autoportrét
 • komiks
 • koláž
 • kresbu dle textu
 • kresbu architektury

V našich lekcích budeme používat tyto výtvarné techniky:

 • tužku
 • uhel
 • rudku
 • pastelky
 • fixy
 • tuš
 • akryl
 • akvarel
 • tempery
 • suchý pastel
 • mastný pastel

Budeme si povídat o uměleckých směrech jako je:

 • Surrealismus
 • Kubismus
 • Fauvismus
 • Dadaismus
 • Pointilismus
 • Impresionismus
 • Realismus
 • Symbolismus
 • Manýrismus
 • Land art
 • Klasicismus
 • Pop art

KURZ MALOVÁNÍ A KRESLENÍ PRO DĚTI

Kurzy malování a kreslení jsou zaměřeny na děti všech věkových kategorií, od nejmenších až po zájemce o výtvarnou průpravu k přijímacím zkouškám na základní, střední školy a vysoké školy. Pro naše nejmenší je připraven kurz malování maminek s dětmi. Připravujeme kurzy tak, aby se v nich děti naučily základní i pokročilé výtvarné techniky a získaly podstatné informace o výtvarném umění. Děti se v kurzech také seznámí s různými uměleckými směry a s obrazy, které do uměleckých směrů patří. Budeme v lekcích probírat známé malíře a dívat se na jejich obrazy z různých úhlů pohledu. V kurzu chceme, aby se dítě naučilo skladbu barev, perspektivu, hru světla a stínů či správnou kompozici.

Náš největší cíl je, aby se děti na lekci těšily, lekce je bavila a rozvíjela jejich osobnost.

Podstatou kurzu je naučit děti dívat se kolem sebe a umět zachytit předměty, lidi či zvířata kolem nás. Chceme však také v dětech podporovat jejich fantazii a tvořivost, proto budou do lekcí zařazena také témata, která rozvíjejí jejich abstraktní schopnosti a umožní dítěti získat více zkušeností, poznatků a především hlubších prožitků.

KURZ MALOVÁNÍ A KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Kurz malování a kreslení pro dospělé je určený pro každého, kdo si chce ve svém čase najít prostor jen sám pro sebe a rozvíjet se v malování a kreslení. V lekcích se naučíte základní i pokročilé techniky kresby a malby a základy dějin umění. Zabývat se také budeme skladbou barev, perspektivou, kompozicí či fungováním světla a stínu. Dle individuálních požadavků může být lekce více teoretická nebo naopak zaměřena pouze na praktické malování. V kurzech pro dospělé budeme klást důraz hlavně na to, aby si účastník kurz užil, dostatečně se odreagoval, dozvěděl se nové informace a vytvářel nové a zajímavé věci. Zájemce o vysoké výtvarné školy připravíme na teoretické i praktické přijímací zkoušky.

V kurzu pro dospělé je pro nás zásadní, aby se každý účastník cítil po lekci odpočinutě, spokojeně a plný elánu do dalšího dne 🙂

KURZ MALOVÁNÍ A KRESLENÍ PRO SENIORY

Rádi bychom babičkám a dědečkům nabídli možnost strávení příjemného času při malování a kreslení. V našem kurzu můžete zlepšit své malířské umění, dozvědět se nové informace a v neposlední řadě si odpočinout. Kurzy jsou určené pro každého, koho baví malovat a chce ukázat cestu radosti ze života s pomocí barev. V lekcích půjdeme podle tempa účastníka a zaměříme se hlavně na témata v okruhu jeho zájmu. V kurzech se naučíte základní i pokročilé výtvarné techniky a budeme si povídat o dějinách umění. Seznámíte se s různými uměleckými směry a s obrazy, které do uměleckých směrů patří. Lekce může být zaměřena na historii a dějiny umění, nebo můžete pouze malovat, kreslit a vytvářet. Důležitou součástí kurzu je naučit se skladbu barev, perspektivu, hru světla a stínů či správnou kompozici.

Chceme ukázat, jak se dá krásně využít volný čas s barvami, štětcem a čajem a dívat se při tom na svět barevně.

barevnemalovani@seznam.cz

Designed By oskarcoric.cz