Individuální kurzy

V našem ateliéru pořádáme kurzy pro děti, dospělé, seniory a maminky s dětmi. Každý kurz obsahuje 19 lekcí, které probíhají 1x týdně a trvají 90 minut.


Individuální kurzy malování a kreslení vozíme do Vašich domovů. Nemusíte nikam dojíždět ani děti dovážet, protože minuty na cestě si odbudeme z Vás. Kurzy probíhají v pohodlí Vašeho domova a Vy nám můžete přijít otevřít klidně v pyžamu.

Kurzy malování a kreslení jsou připraveny jako individuální lekce pro jednoho účastníka či kurz může navštěvovat více účastníků společně. Například kurzu pro děti se často účastní společně sourozenci či kamarádi. Vzhledem k nízkému počtu dětí v lekci zůstává vize individuálního přístupu zachována. Stejná pravidla platí i pro kurzy pro dospělé či rodiče s dětmi. Našich lekcí se běžně účastní maminky s dětmi, popřípadě maminky bez děti při večerních lekcích se sklenkou vína, kreativně založení manželé, či dědečkové a babičky. I když je mezi účastníky lekce větší věkový rozdíl, tak si s tím poradíme, jelikož každý má vybrané téma dle roků, který již obývá tento svět a individuálního zájmu.

Naše kurzy může navštěvovat úplný začátečník i pokročilý malíř. Vzhledem k individuálnímu zaměření kurzů s nízkým počtem účastníků se můžeme věnovat pečlivě každému účastníkovi kurzu a efektivně zlepšovat jeho malířské a kreslířské znalosti a schopnosti.

V kurzu se naučíme malovat:

 • zátiší
 • portrét
 • figurální kresbu
 • krajinomalbu
 • autoportrét
 • komiks
 • koláž
 • kresbu dle textu
 • kresbu architektury
 • abstrakci
 • fantazijní malbu
 • znázornění pohybu

 

Budeme používat tyto výtvarné techniky:

 • tužku
 • uhel
 • rudku
 • pastelky
 • fixy
 • tuš
 • akryl
 • akvarel
 • tempery
 • suchý pastel
 • mastný pastel

Budeme probírat umělecké směry:

 • Surrealismus
 • Kubismus
 • Fauvismus
 • Dadaismus
 • Pointilismus
 • Impresionismus
 • Realismus
 • Symbolismus
 • Manýrismus
 • Land art
 • Klasicismus
 • Pop art

Kurzy malování a kreslení pro děti

Kurzy malování a kreslení jsou zaměřeny na děti všech věkových kategorií, od nejmenších až po zájemce o výtvarnou průpravu k přijímacím zkouškám na základní, střední školy a vysoké školy. Lekce malování a kreslení pro děti musí být hlavně o legraci a barvách. A to my dobře víme, takže lekce jsou plné úsměvů a těšení se na další lekci.

V našich kurzech se děti naučí základní i pokročilé výtvarné techniky a získají podstatné informace o výtvarném umění. Děti se v kurzech také seznámí s různými uměleckými směry a s obrazy, které do uměleckých směrů patří. V kurzu se děti naučí vnímat barvy, porozumět podstatě perspektivy, hře světla a stínů či správné kompozici. Děti jsou velmi individuální osobnosti, proto připravujeme témata dle potřeb každého dítěte s přihlédnutím k věku, předešlým malířským zkušenostem, a bereme na vědomí hlavně to, co díte opravdu chce tvořit a jaká je jeho cesta ve výtvarném umění. Věříme, že každé dítě je umělecká bytost, která jen musí mít možnost získat prostor a projevit se.

„Náš největší cíl je, aby se děti na lekci těšily, lekce je bavila a rozvíjela jejich osobnost.“

Podstatou kurzu je naučit děti dívat se kolem sebe a umět zachytit předměty, lidi či zvířata kolem nás. Chceme však také v dětech podporovat jejich fantazii a tvořivost, proto budou do lekcí zařazena také témata, která rozvíjejí jejich abstraktní myšlení a umožní dětem získat více výtvarných poznatků a především hlubších prožitků ze sebe samých.

Kurzy malování a kreslení pro dospělé

V kurzu malování a kreslení pro dospělé se budeme zabývat vším co je Vám z výtvarného umění blízké a co Vás baví. Kurz je určený pro každého – studenty, maminky na mateřské dovolené, rodiče hodných i zlobivých dětí (ty druzí by si měly naše lekce prodloužit) . . . zkrátka pro všechny, kteří chtějí do svého života vnést pohodu, rozvíjet se ve výtvarném umění a  najít si ve svém volném čase prostor sám pro sebe.

,,Chceme ukázat, jak může být život barevnější. Šedé odstíny necháváme za sebou a dáváme zelenou všem barvám.”

Kurz malování a kreslení pro dospělé je určený pro každého, kdo si chce ve svém čase najít prostor jen sám pro sebe a rozvíjet se v malování a kreslení. V lekcích se naučíte základní i pokročilé techniky kresby a malby a základy dějin umění. Zabývat se také budeme skladbou barev, perspektivou, kompozicí či fungováním světla a stínu. Dle individuálních požadavků může být lekce více teoretická nebo naopak zaměřena pouze na praktickou tvorbu. V kurzech pro dospělé budeme klást důraz hlavně na to, aby si účastník kurz užil, dostatečně se odreagoval, dozvěděl se nové informace a vytvářel nové a zajímavé věci. Zájemce o vysoké výtvarné školy připravíme na teoretické i praktické přijímací zkoušky.

„Je pro nás zásadní, aby se každý účastník cítil po lekci odpočinutě, spokojeně a plný elánu do dalšího dne.“

Kurz malování a kreslení pro babičky a dědečky

Rádi bychom babičkám a dědečkům nabídli možnost strávení příjemného času při smysluplné činnosti. V našem kurzu můžete zlepšit své malířské umění, dozvědět se nové informace a v neposlední řadě si odpočinout. Kurzy jsou určené pro každého, koho baví malovat a chce ukázat cestu radosti ze života s pomocí barev. V lekcích půjdeme podle tempa každého účastníka a zaměříme se hlavně na témata v okruhu zájmu. V kurzech se naučíte základní i pokročilé výtvarné techniky a budeme si povídat o dějinách umění. Seznámíte se s různými uměleckými směry a s obrazy, které do uměleckých směrů patří. Lekce může být zaměřena na historii a dějiny umění, nebo můžete pouze malovat, kreslit a vytvářet. Budeme si povídat o zajímavých tématech z uměleckého prostředí a můžeme zajít klidně i na výstavu.

„Chceme ukázat, jak se dá krásně využít volný čas s barvami, štětcem a čajem a dívat se při tom na svět barevně.“

barevnemalovani@seznam.cz

Designed By oskarcoric.cz