Praktické informace

Prostor k malování

Kurzy probíhají tak, abyste nemuseli nikam dojíždět a lektor přijel přímo za Vámi. Lekce probíhají v prostorách Vašeho domu či bytu. V lekcích je možné malovat na stole nebo použít výtvarný stojan. Místo malování je vhodné zvolit tak, aby bylo co nejnižší riziko zničení předmětů v bytě či domě. V případě, že se budou v lekci používat techniky, které by mohly zašpinit místnost, provedou lektor a účastník kurzu (v dětských kurzech rodič) opatření, která možnému zašpinění předejdou. Lektor je povinný zajistit prostory k malování tak, aby k zašpinění nedošlo. Odpovědnost za případný ušpiněný oděv dítěte či prostor domu nese účastník kurzu (v kurzech pro děti rodič).

Pomůcky

Většina pomůcek, které se budou v lekci používat, mají v mnoha případech účastníci kurzu přirozeně doma. Jedná se o tužky, pastelky, nůžky, štětce, voskovky, papíry… Pomůcky, které účastník kurzu nevlastní a jsou v lekci potřeba, pořídí účastník na základě doporučení lektora. Účastníci kurzu však většinou dokupují pouze spotřební materiál – plátna, papíry či chybějící tempery. Na začátku kurzu lektor projde s účastníkem kurzu pomůcky, které by měly být pro kurz k dispozici. Při malování doporučujeme zvolit oděv, který je vhodný k malování a je možné si ho zašpinit.

Pokud se nechcete sami zaobírat nakupováním pomůcek, je možné koupit chybějící pomůcky přímo u nás. Stačí nám napsat seznam potřebných pomůcek, my je obstaráme a přineseme na lekci.

Průběh lekce

Na začátku každé lekce lektor představí téma lekce a výtvarnou techniku. Spolu s účastníkem kurzu proberou, jakým způsobem budou téma realizovat. Lektor není v lekci direktivní autoritou, ale rádcem a pomocníkem a je pouze na účastníkovi, jak téma pojme. Při zvolení tempa a průběhu lekce zohledňuje lektor především potřeby účastníka kurzu. Na konci lekce dojde k hodnocení průběhu lekce a vzniklé práce.

Vyzvedávání dítěte ze školy před lekcí

Za příplatek nabízíme možnost vyzvednutí dětského účastníka kurzu lektorem ze školy, školky či školní družiny. Chceme, aby naše lekce byly pro Vás v organizaci času co nejpohodlnější.

Jazyk v kurzech

Naše kurzy mohou probíhat v českém, anglickém a francouzském jazyce.

barevnemalovani@seznam.cz

Designed By oskarcoric.cz