Praktické informace

Prostor k malování

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

V individuálních kurzech, které probíhají formou domácí výuky, je potřeba před lekcí připravit prostor k malování. V lekcích je možné malovat na stole, malířské desce nebo použít výtvarný stojan. Žádáme Vás o zvolení vhodného prostoru k malování tak, aby nemohlo dojít k ušpinění předmětů a výbavy místnosti barvou.

SKUPINOVÉ KURZY

Skupinové kurzy probíhají ve výtvarných prostorách na Praze 7, takže přípravu prostoru k malování zajistí lektor.

Pomůcky

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

V individuálních kurzech se používají často pomůcky, které většinou každý má doma přirozeně k dispozici. Pokud jsou potřeba další výtvarné pomůcky pro kresbu (tužky, uhly, tuže..) a pro malbu (akrylové a vodové barvy, suchý pastel, štětce atd.), tak si účastníci na základě konzultace s lektorem pomůcky pořizují sami postupně během kurzu.

SKUPINOVÉ KURZY

Výtvarné pomůcky pro dětské kurzy jsou k dispozici v ateliéru a jsou již zahrnuty v ceně. V kurzech pro dospělé si výtvarné pomůcky pro kresbu (tužky, uhly, tuže..) a pomůcky pro malbu (akrylové a vodové barvy, suchý pastel, štětce atd.) účastníci na základě konzultace s lektorem pořizují sami postupně během kurzu.

Pracovní oděv

V našich kurzech může snadno dojít k zašpinění a pomalování oblečení. Pracujeme přeci s barvami a náležitě si to užíváme! Prosíme proto svou oblíbenou světlou košili nechte doma a dětem nedávejte bílé šatičky, které si mají další den vzít na oslavu babiččiných narozenin. Vezměte si starší oblečení, ve kterém se cítíte pohodlně a dětem klidně přidejte i zástěrku. Zkrátka ať hlavně nemusí být nervozní, že “dostanou od maminky vynadáno, protože mají žlutý rukáv”.

Plán lekcí

Před každým kurzem tvoříme plán jednotlivých lekcí dle připravené osnovy, do které však zahrnujeme přání a cíle každého účastníka kurzu. Vždy před začátkem kurzu zjišťujeme, jaký je výchozí bod znalostí a schopností každého účastníka ve výtvarném umění a výtvarných technikách a jaký má účastník kurzu cíl a priority na daný semestr. Témata vybíráme tak, abychom se během semestru naučili používat základní a po domluvě pokročilé výtvarné techniky a porozuměli vybraným tématům dějin umění. Dále také střídáme témata tak, aby zahrnovala jak realistickou tvorbu, tak i volnou fantazijní, při které dáváme možnost účastníkovi kurzu naplno projevit svůj potenciál.

Průběh lekce

Na začátku každé lekce lektor představí téma lekce a výtvarnou techniku, která se bude používat. Dále proběhne podrobné vysvětlení tématu a jeho souvislostí včetně ukázání a vyzkoušení dané techniky. A pak už můžeme jít malovat a kreslit! Lekce probíhá zábavnou formou a z každé lekce si odnesete nové poznatky a zajímavosti z výtvarného umění.  Lektor není v lekci direktivní autoritou, ale rádcem a pomocníkem a je na účastníkovi kurzu, jak téma svým individuálním cítěním pojme a kam ho rozvine dále. Při zvolení tempa a průběhu lekce zohledňuje lektor především potřeby každého účastníka kurzu. Na konci lekce dochází k hodnocení průběhu lekce a vzniklé práce.

Vyzvedávání dětí ze školy

Nabízíme také možnost vyzvedávání dítěte lektorem ze školy, školky či školní družiny před lekcí. Chceme, aby naše lekce byly pro Vás v organizaci času co nejpohodlnější. V případě zájmu o tuto nabídku, nás prosím kontaktujte.

 

barevnemalovani@seznam.cz

Designed By oskarcoric.cz