Kurzy pro dospělé

Kurz malby a kresby pro dospělé

V kurzu malby a kresby pro dospělé se budeme zabývat vším co je Vám z výtvarného umění blízké a co Vás baví. Kurz je určený pro začínající i pokročilé malíře a hlavně pro všechny výtvarné nadšence, studenty, maminky na mateřské dovolené, rodiče hodných i trochu zlobivějších dětí (ti druzí jmenovaní by měly naše kurzy navštěvovat častěji!), zkrátka pro všechny, kteří chtějí do svého života vnést pohodu, rozvíjet se ve výtvarném umění a  najít si ve svém volném čase prostor sám pro sebe.

,,Chceme ukázat, jak může být život barevnější. Šedé odstíny necháváme za sebou a dáváme zelenou všem barvám.”

Kurz malování a kreslení pro dospělé je určený pro každého, kdo se chce efektivně a pod odborným dohledem rozvíjet v technikách malby a kresby. V lekcích se naučíte základní i pokročilé techniky kresby a malby a základy dějin umění. Zabývat se také budeme skladbou barev, perspektivou, kompozicí či fungováním světla a stínu. Dle individuálních požadavků může být lekce více teoretická nebo naopak zaměřena pouze na praktickou tvorbu. V kurzech pro dospělé budeme klást důraz na to, aby měl kurz vzdělávací a relaxační principy a užil si naší vizi výtvarného vzdělávání zábavnou formou. Zájemce o přípravu na umělecké školy připravíme na teoretické i praktické přijímací zkoušky.

„Je pro nás důležité, aby se každý náš malíř cítil po lekci odpočinutě, spokojeně a plný elánu do dalšího dne.“

Naučíme se používat:

 • tužku
 • uhel
 • rudku
 • pastelky
 • fixy
 • tuš
 • akryl
 • akvarel
 • temperu
 • suchý pastel
 • mastný pastel
 • grafický štetec

Naučíme se malovat:

 • zátiší
 • portrét
 • figurální kresbu
 • krajinomalbu
 • autoportrét
 • komiks
 • koláž
 • kresbu dle textu
 • kresbu architektury
 • abstrakci
 • fantazijní malbu
 • znázornění pohybu

Naučíme se chápat:

 • Surrealismus
 • Kubismus
 • Fauvismus
 • Dadaismus
 • Pointilismus
 • Impresionismus
 • Realismus
 • Symbolismus
 • Manýrismus
 • Land art
 • Klasicismus
 • Pop art

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Individuální lekce se konají 1 x týdně (90 či 120 min) a konkrétní časy a termíny jsou na dohodě. Vždy se Vám budeme snažit co nejvíce vyjít vstříc s přihlédnutím na naše volné kapacity. Individuální kurzy pro dospělé se konají formou domácí výuky ve Vašich domovech či v ateliéru Praha Davona. Výtvarné pomůcky pro kresbu (tužky, uhly, tuže..) a pomůcky pro malbu (akrylové a vodové barvy, suchý pastel, štětce atd.) si studenti na základě konzultace s lektorem pořizují sami postupně během kurzu.

SKUPINOVÁ VÝUKA

Skupinové kurzy probíhají v ateliéru Praha Davona a konají se 1 x týdně (120 min). Výtvarné pomůcky pro kresbu (tužky, uhly, tuže..) a pomůcky pro malbu (akrylové a vodové barvy, suchý pastel, štětce atd.) si studenti na základě konzultace s lektorem pořizují sami postupně během kurzu. Vypsané kurzy na  jsou uvedeny níže


Malba a kresba pro dospělé

 • čtvrtek 16:30 – 18:30
 • pátek 16:30 – 18:30

DALŠÍ SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Pro zájemce z řad dospělých, kteří se chtějí věnovat pouze jedné výtvarné technice a udělat rychlý posun ve znalostech a schopnostech dané techniky, jsme připravili specializované kurzy.

Kurz relaxační akvarel

 • V kurzu Vás naučíme techniku akvarelové malby a základy ilustrace s využitím akvarelových papírů a kvalitních barev.Převedeme společně Vaše akvarelové vize na skutečnost, ukážeme si techniku lavírování a budeme si hru s barvami užívat každým okamžikem.

Kurz léčivé mandaly

Pravidelným tvořením mandal přinesete do svého života klid a harmonii. Budeme malovat mandaly pomocí techniky akvarelu, suchého pastelu či s použitím experimentálních technik a využijeme relaxačních účinků mandal na maximum.

Kurz arteterapie

kurz arteterapie je určený pro všechny, kdo chtějí získat novou pozitivní energii, projít sebepoznávacími procesy, porozumět vlastním emocím, nechat svůj život volně plynout v přirozeném rytmu a cítit se zkrátka lépe. Využíváme léčivých arteterapeutických postupů s pomocí techniky akvarel.